Stabilizátory

Levné topení se stabilizátory komínového tahu

Úspory topení, kterých dosahujeme s využitím stabilizátorů komínového tahu se pohybují u pevných paliv kolem 30% a při topení plynem přibližně 15%.

Při topení pevnými palivy můžeme ovlivnit druh paliva a typ topného zařízení. Náš vliv na objem vzduchu, jenž se zúčastní spalování, je však velmi malý. Moderní topidla totiž potřebují pro svůj správný provoz přesný objem vzduchu neboli tah určený výrobcem. V praxi vlivem proudění větru, zpětného tahu, změn tlaku a teplot, tah velmi kolísá a to má za následek nerovnoměrné spalování a zbytečný únik tepla.

Stabilizátor proudění větru i ostatní vlivy eliminuje a navíc vysušuje komín, protože vlhkost z paliva se sráží na jeho prstencích a odchází mimo vnitřní prostor komínu. Konstantní tah má za následek úsporu paliva, snížení objemu emisí a samozřejmě prodloužení životnosti komínu i kotle.

Při topení plynem dochází u většiny budov pro velikost (délku) komínu k rychlému komínovému tahu, což má za následek zbytečný únik tepla. Stabilizátor tah optimalizuje a jeho funkci si lze představit jako „pokličku“ proti úniku tepla. A pokud komín není opatřen stabilizátorem, tak ještě i po vypnutí hořáku proudí dále poměrně intenzívně teplý vzduch z prostoru kotelny komínem a přisává se tak chladný vzduch, který ochlazuje vodu ve výměníku kotle. Dochází brzy k dalšímu sepnutí hořáku, aby voda měla požadovanou teplotu. S využitím stabilizátoru k přisávání vzduchu v takové míře nedochází, počet sepnutí hořáku se sníží, což má za následek pokles spotřeby plynu.

Stabilizátorů je v provozu po patnáctiletém působení naší firmy přes 4 000 a snad brzy doženeme Velkou Británii a U.S.A., kde se používají od osmdesátých let minulého století.

Vzhledem k tomu, že stále větší množství zákazníků sleduje naši firmu delší dobu, mají jasnou představu o provedení jednoduché instalace. Všem, nejen jim, proto nabízíme novou službu – zasílání nastavených stabilizátorů na dobírku, přirozeně za nižší cenu.

Při instalaci stabilizátoru tahu:

  • můžeme uspořit 15-20% paliva při topení zemním plynem a dřevoplynem, 30-40% v případě uhlí, koksu a dřeva
  • dochází u pevných paliv při stabilizaci rychlosti odcházejících spalin ke zlepšení účinnosti kotle, čímž se zvyšuje spalovací teplota, zkvalitňuje hoření a odstraňují nežádoucí okolní vlivy (saze, zápach a emise)
  • se stabilizuje průchod spalin bez ohledu na rychlost a úhel náporu větru na komín
  • nejsou součástí stabilizátoru pohyblivé prvky, což zaručuje bezporuchovost
  • se výrazně prodlouží životnost komínu