VAEX, společnost s ručením omezeným – Váš dodavatel turbowentů a stabilizátorů komínového tahu

Turbowenty

Nepřetržité větrání zdarma

U nových staveb i rekonstrukcí je většinou hlavním cílem nejnižší spotřeba tepla, která se vedle zateplení řeší i utěsněním oken a vchodových dveří. S tím ale vzniká potřeba nepřetržitého zásobování čerstvým vzduchem. Velmi výhodným a účinným řešením je instalace zařízení Turbowent, které obytný prostor zásobuje čerstvým vzduchem trvale a zdarma. Obyvatelé také nejsou obtěžováni hlukem ventilátoru, protože turbowent se otáčí naprosto tiše.

Turbowenty

Jedná se o větrák, který se roztáčí silou větru. Vznikající podtlak, jehož velikost kromě síly větru závisí na průměru (velikosti) zařízení a jeho technické vyspělosti, má za následek zlepšení odtahu ve větracích šachticích. Regulace odtahu se provádí přímo v příslušných místnostech pomocí uzavíratelných mřížek.

Kromě úspor energie má využití turbowentů další nezanedbatelný význam. V souvislosti se zateplováním panelových domů a výměnou oken dochází ke zhoršení mikroklimatu v bytech. Vzniká tak prostředí nevhodné zejména pro alergiky a zvyšuje se možnost vzniku plísní. Turbowenty svým neustálým bezprůvanovým větráním tuto nevýhodu odstraňují.

Více informací

Stabilizátory

Levné topení se stabilizátory komínového tahu

Úspory topení, kterých dosahujeme s využitím stabilizátorů komínového tahu se pohybují u pevných paliv kolem 30% a při topení plynem přibližně 15%. Konstantní tah má za následek úsporu paliva, snížení objemu emisí a samozřejmě prodloužení životnosti komínu i kotle. U pevných paliv dochází při stabilizaci rychlosti odcházejících spalin ke zlepšení účinnosti kotle, čímž se zvyšuje spalovací teplota, zkvalitňuje hoření a odstraňují nežádoucí okolní vlivy.

Stabilizátory komínového tahu.

Při topení pevnými palivy můžeme ovlivnit druh paliva a typ topného zařízení. Náš vliv na objem vzduchu, jenž se zúčastní spalování, je však velmi malý. Moderní topidla totiž potřebují pro svůj správný provoz přesný objem vzduchu neboli tah určený výrobcem. V praxi vlivem proudění větru, zpětného tahu, změn tlaku a teplot, tah velmi kolísá a to má za následek nerovnoměrné spalování a zbytečný únik tepla.

Stabilizátor proudění větru i ostatní vlivy eliminuje a navíc vysušuje komín, protože vlhkost z paliva se sráží na jeho prstencích a odchází mimo vnitřní prostor komínu.

Více informací

Šikmé sedlové střechy na panelových domech

Atraktivní vzhled a jistota že nezateče

V rámci instalací nerezových turbowentů spolupracujeme s renomovanou firmou, zabývající se realizací rekonstrukcí plochých střech pomocí střechy šikmé. Nová šikmá střecha má nízkou hmotnost, montáž rychlá a technologie vhodná pro jakýkoli typ stavby. Výsledkem je zhodnocení nemovitosti a atraktivní vzhled domu. Životnost dosahuje 50 až 60 let.

Více informací